Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> literatura

Plautus

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Titus Maccius Plautus je dodnes považován za nejlepšího autora komedií v Římě. Narodil se okolo roku 250 před n.l. v nezámožné rodině v městě Sarsina v Umbrii. Již v mládí odešel do Říma, kde si vydělal nějaké peníze jako divadelní sluha. Peněz použil k obchodování, ale těžce neuspěl a zadlužil se. Dal se poté najmout k těžké práci v mlýně, kde také údajně napsal své první komedie. Jelikož se setkaly s úspěchem, pokračoval Plautus v jejich psaní i později a zřejmě dosáhl opět blahobytu. Právě Plautem vyvrcholila v nečekaně brzké době latinská veršovaná komedie. Byl autorem plodným a nadaným a psal až do své smrti roku 184 před n.l.

Plautus napsal prý asi 130 komedií, ale již Varro za bezpečně jeho označil pouze 21 z tohoto počtu. Jeho hry jsou psány na řecké motivy, které však autor často velmi radikálně měnil a dal vzniknout římskému divadlu. Často vypouštěl celé scény, přidával aktuální narážky, spojoval motivy dvou předloh do jedné atd. Plautovy vtipy mají daleko k jemnosti, jsou vulgární (doslovně přeloženo to znamená lidové, což souhlasí), často je dávána přednost frašce před propracovanými postavami. Teprve poslední komedie jsou propracované i charakterově. Po celou dobu psaní svých děl ovládal Plautus mistrně latinu, ze které vyždímal hříčky do té doby nevídané.

Plautus měl obrovský úspěch už ve své době - bylo až s podivem, jak tradičně krvelačné římské publikum navštěvovalo divadlo, aby shlédlo Plautovy hry. Plautus měl také štěstí, že za svou satiru tradičních hodnot nepykal - jiný autor Naevius za to byl poslán do vyhnanství. Možná to bylo proto, že přestože v mnoha hlavních rolích vystupují otroci, téměř všechny hry se odehrávají v Řecku. Stejně jako se hrál v antice, byly jeho hry sledovány i ve středověku a jsou podklady pro mnohé známé autory (Moliére, Shakespeare...)

Z Plautových děl se nám zachovalo 20 dokončených a jedna nedokončená komedie. Je velmi pravděpodobné, že je to stejných 21 her, které označil Varro za originály. Níže najdete jejich soupis spolu s motivy her. Názvy her jsou pokud možno česky, pokud toužíme po překladu, napište si.

1) Amfitryón - mýtický král Thébanů; v jeho podobě přichází Zeus k jeho manželce Alkméně, dochází pak k záměnám se skutečným králem, který se vrátil po delší době nepřítomnosti
2) Oslí komedie - otrok zpronevěří peníze za prodané osly, aby mohl jeho pán vykoupit milovanou dívku
3) Komedie o hrnci - Lakomý stařec Euclio měl v hrnci schované peníze, jejich ztráta ho zdrtí - konec hry se nám nezachoval; hra je předlohou Moliérova Lakomce
4) Bacchides - dvě sestry jsou radostí i trápením dvou mladíků
5) Zajatci - vážná hra končící setkáním otce se syny, z nichž jeden byl zajat ve válce a druhý uloupen
6) Casina - fraška, v níž syn nakonec ženu, o kterou usiloval i jeho otec
7) Cistellaria - komedie o skříňce odložené spolu s nemanželským dítětem; rodiče tohoto dítěte se nakonec vezmou a dítě si nechají předat zpátky
8) Pilous - intriková komedie, kde se shledají ztracení sourozenci
9) Epidicus - jméno mazaného otroka, který svému pánovi spravuje peníze
10) Dva Manaechmové - věrná podoba dvojčat dá podnět k mnoha zápletkám; hru použil Shakespeare v Komedii plné omylů
11) Kupec - výborná intriková komedie; mladý kupec se vrací z první obchodní cesty s krásnou otrokyní, do níž se zamiluje on i jeho otec
12) Chlubivý voják - voják unese zamilovanému mladíkovi dívku, mladíkovu otrokovi se podaří milence znovu spojit a vojákovi zajistit výprask
13) Komedie o strašidlech - když se Theopropidés vrátí dlouhé době domů, oznámí mu otrok Tranio, že v domě straší, aby zabránil pánovu vstupu domů, kde syn zrovna hýří s přáteli a přítelkyněmi. Jeho lži navozují stále nové komické příhody, až se vše zhroutí; Theopropidés odpustí synovi i otrokovi
14) Peršan - otrok připraví lstí kuplíře o peníze; pomáhá mu přitom i otrok převlečený za Peršana
15) Karthágiňan - Hanno z Kartága nalezne kdysi mu uloupené dcery a s nimi i svého synovce; ve hře se používá i punských výrazů
16) Lišák Pseudolus - jedna z nejlepších her; mazaný otrok v ní přelstívá kuplíře
17) Lano - Z moře vylovená skříňka umožní poznání ztracené dcery
18) Stichus - značně nesouvislá hra - dvě sestry čekají na návrat manželů...
19) Třígrošová komedie - tři groše jsou odměnou udavači, který má pomoci ve spletité situaci
20) Hrubián - o hetéře, která odírá současně tři milence; umělecky dost slabá hra
21) Komedie o kufru - podobný námět jako hra Lano, dochována stovka veršů
- kromě těchto her známe zlomky asi 30 dalších kusů

Čtenost článku: 14164

<<zpět