Aktuality

Bitva na řece Allia a pád Říma (387 před n.l.)

25.01.2015 - Jiri Chlubny

Počátky římské historie neznamenaly boje na vzdálených hranicích, ale často boje o přežití. Jeden takový zažil Řím na počátku čtvrtého století před n.l.. Galové římany dokázali porazit před branami města na řece Allia a krátce obsadili také samotný Řím. Příběh o obsazení města je plný legend (kapitolské husy, zvolání Vae victis,...), ale má také jistý historický základ a reálné dopady.

Diskuse

Datum: 04.09.15, 09:25 z proxy.gybon.cz
Od: Jaroslav
Titulek: Nojtný [odpovědět]
Již na počátku článku je chyba (ne zcela lež, nicméně velmi silně zavádějící podání). K smrti galského náčelníka došlo dle dostupných pramenů, z nichž nejpřesnější zachovaný výklad podává zřejmě Polybios, nikoli přímo při vyhroceném jednání, nýbrž v bitvě. Přesněji řečeno se prý vyslanci relativně mladého věku rozhodli ukázat dobrou vůli Říma tím, že se ke Clusijským připojili ve velkém výpadu za hradby, který podle všeho přerostl de facto v regulerní bitvu. Keltský náčelník vyjížděl koňmo do útoku před svým,i muži a jeden z vyslanců se mu v jakémsi heroickém opojení a touze po slávě postavil (byť se nejeví jisté, zda sám či v rámci šiku) a usmrtil jej (+mám dojem, že šlo o kopí). Bitva skončila pro Clusijské více méně vítězně, možná víc jak lepší remíza, nediplomatické a nepřístojně bojovné, leč statečné jednání vyslanců z nich učinilo přátele Říma a hrdinným bojovníkům dopřálo doma ve věčném městě přirozeně popularitu hrdinů. Právě v tom pak tkvěl onen rozhodný odpor plebsu vůči vydání provinilců, rozhodně nešlo o žádnou zásadovou nabubřelost či pýchu, jak z článku poněkud vyznívá.

Vaše názory: