Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Římská republika

 

Třetí punská válka

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Po porážkách v obou předchozích punských válkách byl vliv dříve velmi mocného Kartága zredukován na blízké okolí. Mluvím teď o vlivu vojenském, protože Kartaginci byli stejně skvělí...

Čtenost článku: 22065


Druhá punská válka

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Druhá punská válka začala tím, že si Hannibal, velitel kartaginských sil zajistil postavení v Hispánii, odkud vyrážel. Zde stálo město Saguntum, které zprostředkovávalo obchod pro Řeky z...

Čtenost článku: 31575


Mezidobí v Římě a Karthágu

13.09.2004 - Radek Tůma

Poražené Karthágo nesmělo po porážce v první punské válce posílat své lodě do italských vod a příštích deset let muselo platit Římu vysoké odškodné. A především muselo vyklidit Sicílii, tu...

Čtenost článku: 11137


První punská válka

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Válka s Pyrrhem přivedla Řím do blízkého kontaktu s další středomořskou mocností - s Kartágem v severní Africe. To vzniklo v druhé polovině osmého století před n.l. jako kolonie fénického...

Čtenost článku: 22244


Pyrrhovy války

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Řecká města, která rostla v jižní Itálii a na Sicílii jako houby po dešti (oblasti se říkalo Magna Graecia - Velké Řecko), neměla až do roku 300 před n.l. se Římany téměř nic společného....

Čtenost článku: 22832


Expanze v Itálii

13.09.2004 - Radim Kapavík a Jiří Chlubný

Na počátku jakýchkoliv římských výbojů mimo území Latinů byl jeden nevinně začínající spor, který se Římanů prakticky netýkal. Vyvolaly ji horské kmeny Samnitů, které obývaly oblasti na...

Čtenost článku: 13229


Spory s Latiny, římské kolonie

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Po překonání krize během vpádu galských kmenů kolem roku 387 - 386 před n.l. museli Římané svoji pozornost upnout na své spojence v Latiu. Ti byli již od poloviny pátého století proti Římu...

Čtenost článku: 13388


Boje s Etrusky

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Vyhnáním Tarquinia Superba skončilo v Římě období království. V tomto článku se budu z větší části věnovat rozbrojům mezi vyhnanými Etrusky a Římem, které zabraly více než sto let, než se...

Čtenost článku: 17153


Vznik republiky

13.09.2004 - Jiří Chlubný

Po pádu Tarquiniů postihly Řím vážné nesnáze, ale ty nejvážnější stále nejsou dostatečně objasněné. Etruská hrozba sice na nějakou dobu ustoupila, ale mladou republiku zužovalo stále velké...

Čtenost článku: 26912


Druhý triumvirát a jeho rozpad

06.11.2004 - Jiří Chlubný

Když 15.března roku 44 před n.l. spiklenci zavraždili Caesara, zdálo se, že by Řím měl zůstat navždy republikou. To však je jen velmi povrchní zhodnocení situace - pádu republiky jedna...

Čtenost článku: 19168

další stránka>>