Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Římská republika

 

Občanská válka

06.11.2004 - Jiří Chlubný

V Římě se v průběhu posledních čtyřech let galských válek změnilo mnohé. Triumvirát, hlavní politická síla minulého desetiletí se rozkládal. Roku 54 před n.l. zemřela Caesarova dcera Julia,...

Čtenost článku: 18460


Vzestup Caesara

06.11.2004 - Jiří Chlubný

Když byl Caesar zvolen roku 59 před n.l. konsulem, republika stále jevila známky života. Spolukonsulem triumvira se stal zarytý konzervativec Bibulus. Přes jeho neochotu prosadil Caesar...

Čtenost článku: 16999


První triumvirát

06.11.2004 - Jiří Chlubný

Po porážce otrockého povstání vedeného Spartakem zůstala v Itálii pouze vojska dvou vojevůdců - prvním z nich byl Crassus, který právě rozdrtil Spartaka a druhým Pompeius, který spěchal z...

Čtenost článku: 27723


Spartakovo povstání a gladiátoři

06.11.2004 - Pavel Kadeřávek, Jiří Chlubný

Původně bylo gladiátorství vážné počínání, říkalo se mu boj u már, neboť se skutečně odehrávalo před ověnčeným úmrtním ložem. Bojovali vždy váleční zajatci. Účelem zápasu bylo usmířit krví...

Čtenost článku: 71603


Války s Mithridatem

07.10.2004 - Radek Tůma a Jiří Chlubný

Mithridatés byl jedním z vládců pontské říše. Byl perského původu, stejně jako vládnoucí šlechta jeho země. Pro Římany představoval nebezpečného rivala a války s ním se vedly přes...

Čtenost článku: 11863


Spojenecká válka

07.10.2004 - Jiří Chlubný

Na počátku prvního století před n.l. začaly opět ožívat nároky italských spojenců na privilegia, která si svoji službou a věrností během posledních staletí určitě zasloužili. Na rozdíl od...

Čtenost článku: 13906


Diktátoři Marius a Sulla

07.10.2004 - Radek Tůma a Jiří Chlubný

Tato kapitola Antiky se bude zabývat především dvěma důležitými osobnostmi Říma v období 110 - 80 před n.l. - Gaiem Mariem a Luciem Corneliem Sullou. Protože první vstoupil od politiky a na...

Čtenost článku: 22335


Krize římské republiky, bratři Gracchové

07.10.2004 - Jiří Chlubný

V letech kolem poloviny druhého století před n.l. začínali někteří tribunové opět získávat zpátky tu moc, kterou dříve ztratili ve prospěch patricijů. Někteří z tribunů lidu pak prosazovali...

Čtenost článku: 24369


Další válčiště druhého století

07.10.2004 - Jiří Chlubný

Alexandr Veliký nezanechal jako své dědictví jen tři velká království Seleukovců, Ptolemaiovců a Antigonovců, ale větší množství malých království, především v pohraničních oblastech. Právě...

Čtenost článku: 12760

<<předchozí stránka