Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Římské císařství

 

Herakleios

21.04.2014 - Jiri Chlubny

Říši bezmála celou ztratil, Konstantinopolis byla obležena z východu i západu, po osmnácti letech válčení ji znovu obnovil a pak ji opět třetinu ztratil. Jak vidno, život císaře Herakleia nebyla žádná telenovela, ale pořádně akční film. Herakleios je velkou postavou jak zrozenou pro antické tragédie. Seznamte se i vy s jeho osudem.

Čtenost článku: 3719, Komentáře: 1


Aurelianus

15.01.2014 - Jiri Chlubny

Aurelianus je nejvýraznějším, avšak širokou veřejností téměř neznámým císařem mezi Septimiem Severem a Diocletianem. Přes svoji krátkou vládu dokázal velké skutky a krize třetího století nestála římskou říši život z nemalé části díky němu.

Čtenost článku: 3605, Komentáře: 0


Claudius II. Gothicus

04.01.2014 - Jiri Chlubny

Císař Claudius Gothicus se přes svoji velmi krátkou vládu zapsal významně do dějin římského impéria. Jako zakladatel dějinné epochy vojenských ilyrských císařů se o to zasloužil jak svými skutky na bitevním poli, tak tím, že si ho historici pozdější doby oblíbili.

Čtenost článku: 4648, Komentáře: 0


Gallienus

28.12.2013 - Jiri Chlubny

Popis vlády císaře Galliena, který po patnáct let odolával největším hrozbám, kterým do té doby císařství čelilo. Za jeho vlády se sice Řím fakticky rozdělil na tři státy, ale právě Gallienovy reformy stály na počátku znovuzrození říše a diokleciánského zřízení.

Čtenost článku: 3447, Komentáře: 0


Rozdělení Impéria

13.03.2005 - Jiří Chlubný, Radek Tuma

1. Úvod Římskou říši řadíme k největším impériím, která v průběhu dějin existovala. V době svého největšího rozsahu, tedy po mezopotámském tažení císaře Traiana roku 116 n.l., čítala...

Čtenost článku: 24897, Komentáře: 5


Byzanc

15.09.2004 - Mirek Bajgar

foto

Kdybyste měli tu možnost a zeptali se nějakého obyvatele Byzantské říše z kteréhokoliv období její více než tisícileté existence na jeho národnost, asi by Vám odpověděl "Jsem Romaios...

Čtenost článku: 24157


Pád Západořímské říše

15.09.2004 - Jiří Chlubný

Po zavraždění Aëtia i Valentiniana III. roku 455 n.l. se otevírá poslední kapitola dějin Říma. Císař po sobě nezanechal žádného dědice, takže spolu s ním zahynula i jeho dynastie, která...

Čtenost článku: 25302


Nástup barbarů

15.09.2004 - Jiří Chlubný

Po Theodosiově smrti se říše opět rozdělila, tentokrát opravdu natrvalo. Východ připadl jeho osmnáctiletému synovi Arcadiovi (395 - 408) a západní část říše si přivlastnil mladší...

Čtenost článku: 15653


Theodosius (379 - 395), důvody pozdějšího pádu říše

15.09.2004 - Jiří Chlubný

Římský císař Flavius Theodosius pocházel z Hispánie, kde sloužil jako vojevůdce císařů  Valentiniana a Gratiana. Byl prý veliké postavy, měl plavé vlasy, příjemné a elegantní vystupování,...

Čtenost článku: 18755


Gratianus (375 - 383)

15.09.2004 - Radek Tuma

Flavius Gratianus byl syn Valentiniana I. a jeho první manželky Mariny Severy, narodil se roku 359 v Sirmiu. Byl jmenován konzulem pro rok 366 a o rok později jej otec jako osmiletého...

Čtenost článku: 7826

další stránka>>