Společnost

 

Saturnálie

23.12.2013 - Jiri Chlubny

Vánoční doba je tu a s ní i dobrá příležitost si připomenout, odkud dnešní podoba Vánoc vychází a jak Saturnálie slavili Římané.

Čtenost článku: 52931, Komentáře: 0


Děti ve starověku

10.09.2004 - Barbora Kalašová

Rodina Řecké rodiny ve starověku mívaly asi tolik dětí jako rodiny dnešní. Důvody byly především ekonomické, protože bylo třeba nejen děti uživit, ale postarat se dívkám o věno a finančně...

Čtenost článku: 108786


Tanec v antickém Řecku

10.09.2004 - Alexandr Knápek

foto

Staří Řekové věřili, že tanec byl vynalezen bohy a proto si ho spojovali se svými náboženskými obřady a uctívacími ceremoniály. Věřili také, že tancování je dar, jenž patří jen vyvoleným,...

Čtenost článku: 25038


Sběratelství v antickém Římě

10.09.2004 - Tomáš Cydlík

Sběratelství kuriozit, uměleckých děl a památných předmětů patří k velmi starým kulturním jevům. Již lidé starší doby kamenné projevovali smysl pro kuriózní předměty (přírodniny...), k...

Čtenost článku: 23900


Římský kalendář

10.09.2004 - Jiří Chlubný

Římský kalendář vznikl podle legendy již za doby prvního krále Romula. Ten rozdělil - nebo se tak alespoň traduje - rok na deset lunárních měsíců, které nenesly žádné jméno, jen pořadové...

Čtenost článku: 32670


Římské silnice

10.09.2004 - Jiří Chlubný

Římané prosluli četnými vynálezy a přínosy. Jedním z takových významných vylepšení, které dotáhli Římané k dokonalosti, je systém silnic. Původně byly stavěny k vojenským účelům, později...

Čtenost článku: 34097


Římské zemědělství

10.09.2004 - Jiří Chlubný

Vývoj zemědělstvíJe velmi pravděpodobné, že první Římané byli spíše chovateli dobytka a obdělávat půdu se naučili teprve později od Etrusků a Sabinů, kteří disponovali značně pokročilou...

Čtenost článku: 39561


Římské právo

10.09.2004 - Alexandr Kolouch, Daniel Bőhm

Doba královská: Po dlouhá staletí, která předcházela vznik státu, žili Římané podle obyčejových pravidel, nepsaných norem, které často měly sakrální charakter (zejména v sankcích: hrozily...

Čtenost článku: 57953


Římská architektura

10.09.2004 - Jan Matějů

Za tento vysoce odborný článek děkujeme Janu Matějů. Dovolili jsme si ochudit jej o obrazovou část. Celý text včetně hutné obrazové přílohy pak najdete na adrese www.volny.cz/matej....

Čtenost článku: 76772


Latinské písmo

10.09.2004 - Jiří Chlubný

foto

Počátky vývoje latinského písma jsou datovány do doby asi 300 let před naším letopočtem, kdy zásluhou řeckých kolonistů začíná na Sicílii a Apeninský poloostrov pronikat řecká alfabeta....

Čtenost článku: 60686

další stránka>>