Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

 

Řecká armáda - Námořnictvo

11.10.2004 - Alexandr Kolouch a Ladislav Tomič

foto

Námořní válečnictví hrálo v antickém Řecku a především v Athénách vždy velice důležitou roli. Homér nám v Odyssey téměř určitě popisuje lodě používané v jeho době, v 8. století př. n. l....

Čtenost článku: 20316


Řecká armáda - Makedonie 360-140 př. n. l.

11.10.2004 - Alexandr Kolouch a Ladislav Tomič

foto

Organizace Již před nástupem Filipa II. na trůn byla makedonská jízda pravděpodobně nejlepší v celém Řecku. Byla vybírána z příslušníků aristokracie a jak její název "Druhové"...

Čtenost článku: 23482


Řecká armáda - Městské státy 800-360 př. n. l.

11.10.2004 - Alexandr Kolouch a Ladislav Tomič

foto

Během osmého století př. n. l. se řecký způsob boje postupně začal měnit. Upouštělo se od dřívějšího heroického stylu boje a byl zaveden mnohem organizovanější a disciplinovanější systém -...

Čtenost článku: 50980


Řecká armáda - Homérská epocha

07.10.2004 - Alexandr Kolouch, Ladislav Tomič

foto

Organizace O armádách v nejstarších dobách toho příliš mnoho nevíme. Při jejich zkoumání vycházíme především z archeologických nálezů a z Homérovy Iliady. Armáda se svolávala jen v případě...

Čtenost článku: 14991