Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řím

 

Obléhací a dobývací technika v antice

16.10.2005 - Ladislav Tomič

foto

Vyvinutá fortifikační architektura starověkých civilizací si nutně vyžádala také propracovanou techniku zdolávání těchto překážek, stejně jako jejich obranu. Přestože nacházíme vyobrazení...

Čtenost článku: 17863, Komentáře: 7


Římská armáda - Praetoriánská garda

14.10.2004 - Alexandr Kolouch

foto

Historie: Formálně byla prétoriánská garda zřízena Octavianem (pozdějším císařem Augustem) krátce po jeho vítězství v občanské válce nad Markem Antoniem. Nicméně podobné skupiny osobních...

Čtenost článku: 22322


Římská armáda - Vojenské námořnictvo

14.10.2004 - Ladislav Tomič

Organizace: Podobně jako jízda ani námořnictvo nebylo silnou stránkou římské armády. K vytvoření válečného loďstva byli Římané prakticky donuceni za první z punských válek. Až do císařství...

Čtenost článku: 17459


Římská armáda - Řecký oheň

14.10.2004 - Jiří Chlubný

foto

Po pádu Západořímské říše(476 n.l.) se zdá, že pád východní části impéria je nezvratný. Roku 527 nastupuje na trůn císař Justinián I., který během svých dlouhých válek dobude značnou část...

Čtenost článku: 16885


Římská armáda - Sloni

14.10.2004 - Jiří Chlubný

foto

Sloni se v době starověku používali v jistých oblastech celkem běžně jako bojová zvířata. Ostatně vypadalo to, že je k tomu příroda přímo stvořila - jen pouhý pohled na impozantního slona...

Čtenost článku: 28042


Římská armáda - Limes Romanus a vojenské tábory

14.10.2004 - Radek Tůma, Ladislav Tomič

Vojenské tábory: Standardní ležení římského vojska představoval vojenský tábor (castrum). Římané používali několik základních typů tábora - provizorní polní tábory, zimní tábory a stabilní...

Čtenost článku: 27696


Římská armáda - Vojenské odznaky, vyznamenání, tresty

14.10.2004 - Radek Tůma, Ladislav Tomič

Signa militaria: Máme-li věřit tradici, první římskou korouhví měla být otep slámy na oštěpu. Římské vojenské odznaky (signa militara) měly v první řadě obrovský psychologický význam, jako...

Čtenost článku: 21258


Římská armáda - Velitelé - reformátoři

14.10.2004 - Radek Tůma, Ladislav Tomič

Římská armáda byla líhní vynikajících velitelů, uvádím ty, kteří byli podle mého názoru nejen skvěli taktici a vojevůdci, ale přinesli nové metody či vynálezy a ochotně se nechali poučit i...

Čtenost článku: 7828


Římská armáda - Auxiliares - pomocné sbory

14.10.2004 - Radek Tůma, Ladislav Tomič

Pěchota: Organizace: Pojem auxilliares - pomocné sbory - se vztahoval ke všem neřímským (neobčanským) jednotkám, budovaným odvodem neobčanů z provincií. Pomocné sbory zastupovala jak jízda...

Čtenost článku: 12827


Římská armáda - Výstroj a výzbroj legií

13.10.2004 - Radek Tůma, Ladislav Tomič

Výzbroj vojáka se dělila na ochrannou (arma) a útočnou (tella). Oděv - uniforma: Základním oděvem legionáře byla tunika (tunica). Důstojníci navíc nosili další vrstvy tkaného či koženého...

Čtenost článku: 38186

další stránka>>