Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

 

Obléhání Rhodu

15.01.2006 - Radek Tůma

Boje diadochů o Alexandrovo dědictví Diadochové, bývalí vojevůdci Alexandra Velikého, mezi sebou bojovali nepřetržitě již více než půl druhého desetiletí a obrovskou říši, kterou...

Čtenost článku: 36497, Komentáře: 3


Bitva u Gaugamély (331 př. n.l.)

09.07.2005 - Jiří Chlubný

foto

V červenci 331 před n.l. vyrazil Alexandr Veliký vstříc rozhodující bitvě s Dareiem III., v níž měl buď padnout nebo zvítězit - cesta zpět do Makedonie by byla téměř nemožná. Alexandr...

Čtenost článku: 13474, Komentáře: 3


Salamína na Kypru 306 př. n. l.

25.03.2005 - Václav Sedláček

Když byl roku 311 př. n. l. podepsán mír mezi Antigonem Jednookým a aliancí Ptolemaia, Seleuka a Kassandra, byla to jen dočasná přestávka v boji, neboť žádný z účastníků nebyl uspokojen....

Čtenost článku: 6928, Komentáře: 3


Iaxartés 330 př. n. l.

07.02.2005 - Tomáš Vácha, Radek Tůma

foto

Hovoří-li se o nejvýznamnějších bitvách Alexandra Velikého, nejčastěji se zmiňují bitvy u Gráníku, Gaugamély a Issu. Byly vedeny proti drtivé přesile protivníka a byly rozhodující z...

Čtenost článku: 11317


Hydaspes 326 před n.l.

23.09.2004 - Jiří Chlubný

Poté, co Alexandr definitivně dobyl Persii, obrátil se roku 327 před n.l.proti Indii. Zde porazil kmeny na přístupech k centru subkontinentu. Prvním vážným protivníkem, se kterým měl...

Čtenost článku: 6901


Issos 333 před n.l.

23.09.2004 - Jiří Chlubný

Po svém vítězství u Gráníku postupoval Alexandr Veliký dále do Malé Asie. Tam dobyl četná města a roku 333 před n.l. postoupil do nitra poloostrova. Zatímco dobýval opevněná města schopná...

Čtenost článku: 8365


Gráníkos 334 před n.l.

23.09.2004 - Jiří Chlubný

Po přechodu Helespontu a návštěvě Tróje se Alexandr Veliký se svými muži vydal na sever a na východ k Dardanelám, kde na něj již čekalo perské vojsko. Nevedl ho ještě Dareios, který...

Čtenost článku: 7458


Chairóneia 338 před n. l.

23.09.2004 - Jiří Chlubný

V roce 339 před n.l. dostoupily dosavadní spory mezi Athénami a Makedonií svého vrcholu. Politické tahanice se týkaly hlavně posvátných polí u Delf. Ta zabrala vojska města Amfissa, proti...

Čtenost článku: 8134


Pochod deseti tisíc 401 před n. l.

23.09.2004 - Radek Tůma

foto

Obrovská perská říše byla v 5. století př. n. l. stále mocností, jež vzbuzovala respekt. Řekům se však podařilo perský kolos porazit ve slavných řecko-perských válkách. I po nich...

Čtenost článku: 11557


Aigospotamoi 405 před n. l.

23.09.2004 - Jiří Chlubný

Po porážce aténského námořního spolku v bitvě o Syrakusy vypadala situace pro Athény velmi špatně - Sparťané se usadili se svoji armádou v Atice a bránili využívání zemědělské půdy i dolů a...

Čtenost článku: 6634

další stránka>>