Přesun stránek

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

 

Obléhání Syrakús 415 - 413 před n.l.

02.09.2004 - Jiří Chlubný a Pavel Kadeřávek

foto

V padesátých letech se začaly Athény o oblast Sicílie zvýšeně zajímat a to z důvodu zajištění dodávek obilí pro případ, že by přišly o dosavadní zásobárny  z oblasti Černomoří. Uzavřely...

Čtenost článku: 11053


Plataje a mys Mykalé 479 před n.l.

02.09.2004 - Pavel Kadeřávek

foto

Ani vítězství Řeků u Salamíny nezměnilo významně poměr sil během řecko - perských válek. Řekové sice neměli příliš padlých, ale polovina lodí utrpěla vážná poškození, jež vyžadovala opravu....

Čtenost článku: 25110


Salamis 480 před n.l.

02.09.2004 - Jiří Chlubný

foto

Perský nájezd z roku 480 před n.l. si zaznamenal první velký úspěch vítězstvím u Thermopyl. Po této bitvě se pozemní moc Řeků zdála být zlomena a vypadalo to, že Řecko se stane další částí...

Čtenost článku: 22139


Thermopyly 480 před n.l.

02.09.2004 - Pavel Kadeřávek

foto

Peršané v žádném případě nemínili ponechat marathónskou prohru bez odvety. Po několik roků však byli zaměstnáni jinými, svými vnitřními problémy. Nejdříve proti nim povstali Egypťané a roku...

Čtenost článku: 63118


Marathón 490 před n.l.

02.09.2004 - Jiří Chlubný

foto

V roce 490 před n.l. se naplno projevilo nepřátelství Persie a samotného Řecka. Právě toho roku se rozhořela první řecko - perská válka, která světu dala i jedno světoznámé jméno -...

Čtenost článku: 34572

<<předchozí stránka