Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řím

 

Bitva u Abrittu 251 n.l.

15.12.2013 - Jiri Chlubny

Bitva u Abrittu je u veřejnosti prakticky neznámým střetem. Vyvrcholení tažení Gótů na Balkán však přineslo Římanům těžkou porážku a poprvé v historii padl v boji proti barbarům přímo na bojišti samotný císař.

Čtenost článku: 3776, Komentáře: 0


Bitva na Mons Graupius 83 n.l.

12.12.2013 - Jiri Chlubny

Článek popisuje bitvu, která měla ambici stát se rozhodujícím střetem celé římské vojenské kampaně v Británii. Enigmatický střet skončil neuspokojivě pro obě bojující strany a postavil před budoucí generace řadu otazníků.

Čtenost článku: 3441, Komentáře: 2


Bitva u Metauru 207 př. n. l.

29.12.2005 - Miroslav Duračinský

foto

Po desiatich rokoch 2. punskej vojny zostával súboj dvoch mocných miest ešte stále nerozhodný, avšak v poslednom období sa Šťastena usmievala častejšie na rímsku stranu. Hannibal sa dostal...

Čtenost článku: 9339, Komentáře: 0


Bitva na pláni Idistaviso (16 n. l.)

30.06.2005 - Alexandr Kolouch

Roku 9 n. l. utrpěl Řím jednu z největších porážek své historie. V děsivém Teutoburském lese byly z povrchu zemského smeteny tři římské legie s několika spojeneckými pomocnými sbory....

Čtenost článku: 9780, Komentáře: 4


Bitva u Mulvijského mostu (312 n. l.)

10.06.2005 - Mirek Bajgar

foto

Článek popisuje okolnosti a průběh bitvy u Mulvijského mostu roku 312 n.l. Kdy se utkala vojska dvou adeptů na titul augusta Římské říše. Výsledek bitvy poznamenal celé další směřování a historii Římské říše v době konce její slávy.

Čtenost článku: 9776, Komentáře: 2


Bitva u mysu Eknomos (256 př. n. l.)

29.05.2005 - Václav Sedláček

Vítězství v bitvě u Mylae umožnilo Římanům bezpečně přepravovat vojsko po moři. Zároveň podnítilo snahu rozhodnout válku rychle jejím přenesením na území protivníka. V roce 256 př. n. l....

Čtenost článku: 7408, Komentáře: 2


Incident u Messany (264 př. n. l.)

23.04.2005 - Václav Sedláček

Římské a kartáginské zájmy se, se sílící mocí Říma ve Středomoří, stále více střetávaly a otázkou bylo, kdy narůstající napětí přeroste ve válečný konflikt. I když oba státy uzavřely v době...

Čtenost článku: 8387, Komentáře: 7


Bitva u mysu Mylae (260 př. n. l.)

11.04.2005 - Václav Sedláček

foto

"Proti vůli Kartága nesmí si někdo v moři ani ruce umýt". Tato slova pronesli kartáginští poslové před otci senátory, když přišli Římu vyhlásit válku. A skutečně, od počátku války...

Čtenost článku: 8592, Komentáře: 6


Taginae 553 n.l.

28.09.2004 - Jiří Chlubný

Když roku 476 padla Západořímská říše, zdál se být neodvratným i brzký konec Byzantské říše. Ta se však působením několika důležitých faktorů udržela a zůstala silnou mocností ve...

Čtenost článku: 9274


Desátý milník 533 n.l.

28.09.2004 - Mirek Bajgar

Bitva u desátého milníku je jedním ze zajímavých okamžiků historie. Bitva, která rozhodla o osudu a zániku celého národa. Odehrála se v severní Africe, v regionu, který si dnes už s...

Čtenost článku: 8268

další stránka>>