Řím

 

Corbulo

22.06.2007 - Jiří Chlubný

foto

Gnaeus Domitius Corbulo se narodil v senátorské rodině v Peltuinu na východě Apeninského poloostrova zhruba v roce 7 n.l., snad o několik let dříve Jeho úřednická kariéra v mladším věku...

Čtenost článku: 8862, Komentáře: 3


Agricola

14.01.2007 - Miroslav Duračinský

Gnaeus Iulius Agricola sa narodil 13. júna roku 40 nl. v kolónii Forum Iulium (dnešný Fréjus) v Narbonskej Galii. Jeho otcom bol senátor Iulius Graecinus. Jeho otec bol známym rečníkom a...

Čtenost článku: 7548, Komentáře: 4


Scipio Starší

01.09.2004 - Jiří Chlubný

Publius Cornelius Scipio (v překladu Hůlka) se narodil v roce 235 před n.l. Jelikož pocházel z velmi urozené rodiny, dostal nadstandardní vzdělání řeckého rázu. Sám Scipio byl vynikající...

Čtenost článku: 9842


Marcus Antonius

01.09.2004 - Radek Tůma

Marcus Antonius byl Caesarův příbuzný, v mládí byl členem kroužku Clodia, který v době občanských válek terorizoval pomocí bojůvek své politické protivníky. Později sloužil pod Caesarem v...

Čtenost článku: 18881


Germanicus

01.09.2004 - Jiří Chlubný

foto

Slovo Germanicus bychom z latiny přeložili jako Germánský. Bývalo udělováno jako čestné příjmení římským vojevůdcům, kteří úspěšně bojovali proti Germánům. Kvůli tomu také jmenoval senát...

Čtenost článku: 10166


Gaius Iulius Caesar

01.09.2004 - Alexandr Kolouch

Není pochyb o tom, že Gaius Iulius Caesar byl jednou z nejvýznamnějších osobností starověku. Byl to obratný politik, prozíravý státník, dovedný řečník, skvělý vojevůdce a vynikl i jako...

Čtenost článku: 34554


Agrippa

01.09.2004 - Jiří Chlubný

foto

Vynikající vojevůdce Marcus Vipsanius Agrippa se narodil v roce 63 před n.l. v nepříliš vznešené rodině. Přesto byl vychován s mladým Octavianem, budoucím prvním římským císařem. Stal se...

Čtenost článku: 13004


Aëtius

01.09.2004 - Jiří Chlubný

Slavný vojevůdce Římanů a poslední velký hrdina skomírající západořímské říše Aëtius se narodil roku 395 nebo 396 v Dorosturu v Dolní Moesii. Již v mladém věku vstoupil do císařské tělesné...

Čtenost článku: 7212