Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Náboženství a báje

 

Konstantinopolský koncil

08.11.2005 - Jiří Chlubný

foto

Roku 379 se stává Theodosius (původem ze Západu) císařem Východní části říše. Theodosius byl zarytým zastáncem nikájského učení a rozhodl se jednou provždy vyřešit spor s heterodoxním...

Čtenost článku: 11886, Komentáře: 1


Nikajský koncil

30.10.2005 - Jiří Chlubný

foto

Roku 324. n.l. nechal císař Konstantin do bithýnské Nikaie svolat koncil, aby dal odpověď na Areiovo učení. Jen v krátkosti připomeňme, že Areios (latinsky Arius) byl alexandrijský...

Čtenost článku: 16004, Komentáře: 1


Prenasledovanie kresťanov

23.10.2005 - Miroslav Duračinský

foto

Rímsky štát sa na svojom území správal tolerantne k cudzím náboženstvám. Bohovia podmanených národov mnohokrát prenikli až do Ríma a získali si medzi Rimanmi značnú obľubu. Avšak nie ku...

Čtenost článku: 45301, Komentáře: 20


Křesťanská orthodoxie

04.09.2005 - Jiří Chlubný

foto

Název pravoslavný neboli orthodoxní zahrnuje do svého pojmu označení původnosti neporušené jednoty a apoštolské posloupnosti od doby Kristovy do doby ekumenických sněmů (koncilů) a...

Čtenost článku: 13167, Komentáře: 1


Arianismus

28.07.2005 - Miroslav Duračinský

foto

V roku 313 vydal cisár Constantinus spolu so svojim spoluvládcom Liciniom v Miláne edikt, ktorým poskytli kresťanom v Rímskej ríši právo slobodne vyznávať svoje náboženstvo. Constantinus...

Čtenost článku: 18110, Komentáře: 5


Théseus a Mínótauros

10.09.2004 - Zdeněk Šafrata

Za dávných časů panoval v Athénách král Pandión, který měl syna Aigea. Když Aigeus dospěl v jinocha, prosil otce, aby ho pustil do světa. Král mu to rozmlouval jak jen dovedl, bál se pustit...

Čtenost článku: 38898


Perseus

10.09.2004 - Martin Krátký

Perseus byl jedním z mála hrdinů a bohů, kteří neměli žádné negativní povahové rysy. Nebyl vůbec egocentrický jako Achilles, nepoužíval nečistých lstí jako Odysseus a také nebyl prchlivý...

Čtenost článku: 27272


Oidipus

10.09.2004 - Martin Krátký

Oidipus byl jedním z nejtragičtějších hrdinů antických bájí. Jeho pouť životem inspirovala mnoho slavných dramatiků, spisovatelů a hudebních skladatelů - např. Sofokla, Aischyla, Senecu,...

Čtenost článku: 51750


Antigona

10.09.2004 - Martin Krátký

Antigona, dcera Oidipova, patří také mezi velmi známé tragické postavy řeckých bájí. Ve všech dobách upoutával její tragický osud umělce, nejznámější z nich jsou Sofokles, B. Brecht, C....

Čtenost článku: 30771


Héraklés

10.09.2004 - Martin Krátký

Herakles (latinsky Hercules, možná je pod tímto jménem známější) je největším hrdinou řeckých bájí. Je po něm pojmenováno souhvězdí, lepidlo, používá se úsloví být silný jako Herkules. Jeho...

Čtenost článku: 42548

další stránka>>