kmeny

 

Kaledonci versus Řím

09.07.2007 - Jan R. Hrdina

Tam, kde se dnes rozkládá země jménem Skotsko, se v dobách dlouho před narozením Krista, usadily keltské kmeny, o nichž nevíme téměř nic a přesto se s odkazy na jejich kulturu a tradice...

Čtenost článku: 7864


Etruskové: život, náboženství, umění

11.08.2006 - Tolnedra

foto

Města Etruská města sice ztratila ve své době svou velikost a moc, ale nezanikla a nezmizela úplně. Můžeme totiž díky archeologickým vykopávkám (např. ve Spině, Mise u Marzabotta nedaleko...

Čtenost článku: 20960, Komentáře: 3


Etruskové: řemesla, obchod, zemědělství

24.07.2006 - Tolnedra

Etruská kultura se vynořuje na scénu dějin velmi rychle. Během 8. století př. n. l. se v Etrurii, na pobřeží i ve vnitrozemí, objevují města s vyspělou kulturou a hospodářstvím. Podíl na...

Čtenost článku: 12111, Komentáře: 2


Židé

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Tento článek se poněkud vymyká z řady článků, které se na Antice dosud vyskytují. Mnohem více se věnuje dějinám národa před příchodem Římanů, ale jelikož je židovská kultura jedním ze...

Čtenost článku: 25836


Frankové

14.09.2004 - Jiří Chlubný

O později velmi slavném kmeni Franků se Římané dozvěděli poměrně dost pozdě. Ani spisovatelé píšící přímo o Germánii, tedy Plinius nebo Tacitus, se o Francích vůbec nezmiňují. A tak tomu...

Čtenost článku: 12589


Vandalové

14.09.2004 - Mirek Bajgar

Slovo vandal dnes pro každého z nás znamená synonymum k ničení, bezdůvodné krutosti, zkáze a popření všeho lidského. Přitom se ti původní Vandalové, jako součást germánského etnika, zřejmě...

Čtenost článku: 17680


Getové a Dákové

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Getové i Dákové jsou podskupinami thráckých kmenů, které okolo roku 1000 před n.l. ovládaly území na sever od Řecka. Oba zmíněné kmeny se s vyspělou kulturou Řecka příliš nepotkávaly, a...

Čtenost článku: 15580


Vizigóti

14.09.2004 - Mirek Bajgar

foto

Po téměř stovce klidných let, které uběhly od chvíle velkých gótských nájezdů na římská území, to na dunajské hranici říše opět začalo vřít. Kočovní Hunové, kteří pod tlakem dalších kmenů...

Čtenost článku: 17930


Ostrogóti

14.09.2004 - Mirek Bajgar

Po rozdělení Gótů na dvě větve - Vizigóty a Ostrogóty se osudy těchto "bratranců" vyvíjely velice odlišně. Zatímco Vizigóti pod tlakem Hunů ustoupili na římské území, Ostrogóti...

Čtenost článku: 12554


Raní Gótové

14.09.2004 - Mirek Bajgar

Počátky tohoto germánského etnika se tak, jako většiny etnik ostatních, utápějí v mlze dávnověku. Podle vlastních gótských legend pocházeli z Gothiczandy, legendární země situované někde do...

Čtenost článku: 11307

další stránka>>