kmeny

 

Venédi

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Kmen Venedů, nám určitě lépe známý jako Slované, je prastarého původu. Aspoň tak soudíme z toho, že pravděpodobně jich se týká krátký zápis Hérodota o národu Skythů oráčů, kteří obývali za...

Čtenost článku: 13497


Hunové

14.09.2004 - Radek Tuma, Tomáš Vacha

Jejich původ leží v temnotách raných asijských dějin. Jeden archeologický nález hliněné figurky jezdce na koni by mohl ukazovat na to, že jejich vlast ležela na Dálném východě, tam, kde...

Čtenost článku: 38618


Alani

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Kmenový svaz Alanů pochází ze střední části Asie, což je země stepí a rozsáhlých náhorních plošin. První zmínky o nich padají u západních autorů v polovině prvního století n.l., podrobněji...

Čtenost článku: 10249


Kartaginci

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Kartágo je bez pochyb nejklíčovějším nepřítelem římských republikánských dějin. Severoafrické město bylo prvním skutečně velkým politickým oponentem Říma, které navíc přivedlo Řím na samý...

Čtenost článku: 24308


Keltiberové

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Původ kmenů, které jako první nám známé osídlily Hispánii, je dodnes poměrně nejasný. Poprvé se tam noví osadníci objevili někdy okolo roku 1600 před n.l. Kmeny, které známe jako Ibery,...

Čtenost článku: 10057


Etruskové

14.09.2004 - Jiří Chlubný

Etruskové jsou národem, který svým původem, jazykem, dějinami, uměleckými i stavitelskými památkami patří k nejtajemnějším na světě. Původ tohoto národa nemůžeme považovat za jistý, avšak...

Čtenost článku: 13499

<<předchozí stránka