Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> římské provincie

 

Raetia

04.08.2007 - Jiří Chlubný

Římská příhraniční provincie Raetia se nacházela na území dnešního východního a středního Švýcarska, Lichtenštejnska, jižního Bavorska, východního Rakouska a části Lombardie, tedy...

Čtenost článku: 10815, Komentáře: 5


Thracia

19.02.2005 - Jiří Chlubný

Thrákie je historickým a starověkým geografickým regionem v jihovýchodní Evropě. Čítá dnešní severovýchodní Řecko, jižní Bulharsko a evropskou část Turecka. Původními obyvateli země byli...

Čtenost článku: 13789


Moesia

18.02.2005 - Jiří Chlubný

Moesia je v antické geografii označením regionu ohraničeného na severu Dunajem, na jihu horskými soustavami Haemus a Scardus, na západě řekou Drinou a na východě Černým mořem. V dnešní době...

Čtenost článku: 7878


Pannonia

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Římská provincie Pannonia zahrnovala v době svého trvání větší část dnešní maďarské nížiny, východní Rakousko a část bývalé Jugoslávie. Předchůdci Římanů v této oblasti byli Keltové...

Čtenost článku: 13024


Noricum

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Římané měli severní hranici s dnešním Rakouskem již od roku 181 před n.l. Na ochranu před vpády divokých kmenů keltského a germánského původu zde postavili vojenskou kolonii Aquileia a na...

Čtenost článku: 8744


Judaea

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Již úvodem chci předeslat, že se tento článek nebude týkat starých dějin Židů, kterým bude vyhrazen speciální článek. Budu psát spíše o dějinách dnešní Palestiny v době od začátku římské...

Čtenost článku: 15318


Illyricum

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Římská provincie Illyricum ležela na východním pobřeží Jaderského moře mezi italskou oblastí Istrie a řeckou provincií Épeiros. Na severu ji od Panonie dělila řeka Dráva a jejími východními...

Čtenost článku: 8265


Dacia

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Na území pozdější římské provincie Dacia žili lidé v poměrně rozvinutých kulturách již zhruba od roku 2500 před n.l., kdy do (dnešního) Rumunska přišly kmeny Thráků. Pozdějšími osadníky...

Čtenost článku: 10845


Britannia

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Když mezi 6. a 4. stoletím před n.l. dorazili na ostrov Británie Keltové, nenašli pochopitelně ostrov liduprázdný, ale narazili zde na Ibery, které vytlačili mimo kvalitní půdu. První...

Čtenost článku: 17476


Úvod do provincií

11.09.2004 - Jiří Chlubný

Latinské slovo "provincia" původně označovalo funkci či poslání svěřené úředníkovi. Od roku 227 před n.l. označuje také dobyté oblasti ležící mimo Itálii a spravované dotyčným...

Čtenost článku: 11796