Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> města

 

Constantinopolis

02.03.2014 - Jiri Chlubny

Constantinopolis plnila roli hlavního města od roku 330 a plní jej bez přerušení dodnes. Dnešní rušná metropole Turecka byla největším městem Evropy po více než 1500 let a disponuje barvitou historií a kulturním dědictvím, které se vám pokusíme přiblížit.

Čtenost článku: 3986, Komentáře: 4


Vindobona

17.02.2014 - Jiri Chlubny

Vindobona neboli dnešní Vídeň bývala významným sídlem na severním limitu impéria. V článku se dozvíme o historii antického sídla, které je jedním z nebližších příkladů toho, jak Římané stavěli města na místech, která i po dvou miléniích existence hrají signifikantní úlohu v dějinách.

Čtenost článku: 7015, Komentáře: 0


Hagia Sophia

29.01.2014 - Jiri Chlubny

Hagia Sophia, centrální chrám Byzance, stavba stojící téměř 1500 let. Více než milénium největší stavba křesťanství. Má pravdu spisovatel Dan Brown ve své novince Inferno, když tvrdí, že jde o mimořádně sofistikované dílo? Nebo jde o budovu, která se fušovala na koleně a jen náhodou nespadla stavitelům na hlavu? Od všeho něco, jde ale nepochybně o budovu neobyčejně velkolepou a krásnou.

Čtenost článku: 5488, Komentáře: 0


Palmýra

29.01.2006 - Jiří Chlubný

foto

Palmýra je oázou nacházející se asi 250 kilometrů východně od pobřeží Středozemního moře, uprostřed Syrské pouště, necelých 400 metrů nad mořem. Její název znamená Město palem a Palmýra je...

Čtenost článku: 10456, Komentáře: 1


Leptis Magna

05.04.2005 - Mirek Bajgar

foto

Leptis Magna (nebo také Lepcis Magna) je starověké město na pobřeží Středozemního moře nedaleko současného města Al Khums v Libyi. Na počátku město sloužilo jako rybářský přístav starým Féničanům, kteří jej založili kolem roku 1000 př.n.l. Později se stalo součástí římské provincie Africa Proconsularis. Leptis je nejvýchodnějším ze tří měst, která dala jméno severoafrickému regionu zvanému Tripolitania.

Čtenost článku: 10219, Komentáře: 7


Alexandrie

17.02.2005 - Jiří Chlubný

foto

Jak už samotné jméno města nezakrytě naznačuje, byla Alexandrie dílem Alexandra Velikého. Tento makedonský král, který podnikl skvělé tažení, během něhož svrhl perskou říši, založil během...

Čtenost článku: 22398


Athény

15.11.2004 - Zdeněk Šafrata

foto

Počátky dějin Athén tonou v mlhách šedého dávnověku, o němž nic jistě a jednoznačně nevíme a jehož mýty a ústní podání si protiřečí. Avšak osídlení těchto míst potvrzují pozůstatky z mladší...

Čtenost článku: 58625


Řím

14.11.2004 - Zdeněk Šafrata

foto

Ve skalnatém podloží Palatinu vytesané podlahy dvou či tří chýší a hřbitov s chudými, v zemi vyhloubenými hroby na okraji Fora Romana jsou nejstarší, ještě dnes patrné "památníky"...

Čtenost článku: 54935


Ostia

25.10.2004 - Jiří Chlubný

foto

Až do posledního století před n.l. všechny lodě vezoucí zboží pro Řím přistávaly v městě Puteoli v Kampánii. Vedle tohoto přístavu měl říční přístav v Ostii nepatrný význam, byť právě zde...

Čtenost článku: 10927


Puteoli

25.10.2004 - Jiří Chlubný

Dávno před Hannibalem a zhruba 500 let před vznikem nejranější americké tihuánské kultury, uprchla z tyransky ovládaného ostrova Samu skupinka lidí před Polykratem, aby se uchýlili do malé...

Čtenost článku: 5429

další stránka>>