Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Etruscan Art

Etruscan Art

foto

Autor: Nigel Spivey

Nakladatelství: Thames and Hudson

Rok vydání: 1997


Tato anglická kniha velmi čtivě a zajímavě představuje čtenářům problematiku etruského umění. Autor knihy Nigel Spivey, který vystudoval Cambridge, zda dopodrobna rozebírá jednotlivé sekce etruského umění. Můžeme se zde dočíst jak o plastice (kamenné, bronzové), terakotové produkci, malovaných hrobkách, vázovém malířství, výrobě sarkofágů, bronzových předmětů (zrcadla, drobná plastika, nádoby,..), ale také o architektuře a budování etruských měst. Kniha je dělena do kapitol, které na sebe většinou časově navazují. Můžeme se zde tedy dočíst jak o villanovské kultuře, orientalizujícím,archaickém, klasickém a helenistickém období až do zrodu doby římské.