Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Greek sculpture: The Archaic Period

Greek sculpture: The Archaic Period

foto

Autor: John Boardman

Nakladatelství: Thames and Hudson, London
Rok vydání: 1991


Kniha Řecké sochařství: archaické období přináší čtenáři velké množství zobrazení soch a fragmentů, které se z této doby dochovaly. (8.stol.BC - rané 5.stol.BC) Jedná se jak o sochy v podobě, ve které byly nalezeny in situ, ale je zde také velké množství rekonstrukcí a hypotéz, vztahujících se k jednotlivým vyobrazením. Čtenář si tak může vytvořit ucelený pohled na dané období. Obrázky, jejichž počet je úctyhodný - 481, jsou doplněny textem, který dokumentuje a přibližuje dobu a způsob vzniku těchto děl. Jednotlivé kapitoly se vztahují k období "dark age", geometrickému období, oritentalizujícímu a archaickému stylu, ale také architektonické skulptuře, votivním reliéfům a zobrazení monster a příšer. Kniha je psána čtivou angličtinou. Jedná se o "první díl" Boardmanovi řady knih, vztahujících se k řeckému sochařství.