Přesun stránek

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Greek sculpture: The Classical Period

Greek sculpture: The Classical Period

foto

Autor: John Boardman

Nakladatelství: Thames and Hudson, London
Rok vydání:
1995


Kniha Řecké sochařství: Klasické období je druhým dílem Boardmanovi edice. Její obsah se zabývá nejvýznamnějším obdobím řeckého sochařství tvz. "zlatého věku" (5.stol.BC). Čtenář zde opět najde úctyhodný počet zobrazení - 413 obrázků, které ho provedou celým tímto obdobím. Jednotlivé kapitoly se zabývají nejdříve technikou a zdroji, ze kterých je možné čerpat potřebné informace (originální díla, kopie, literatura), dopodrobna je zde popsána sochařská výzdoba Diova chrámu v Olympii, Theseion, dorské a ionské chrámy, votivní a architektonické reliéfy. Velká kapitola je věnována samozřejmě výstavbě Parthenonu: metopy, vlysy, akroteria, kultovní socha,... Kapitoly se také zabývají jednotlivými sochaři a jejich výtvory, které nám jsou známi, jako např. Feidias, Polykleitos, Kresilas, Alkamenes, Kallimachos, Lykios a mnozí další. Kniha je opět plná rekonstrukcí, které čtenáři pomohou lépe si představit velkolepost a krásu řeckého sochařství.