Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Greek sculpture: The Late Classical Period

Greek sculpture: The Late Classical

foto

Autor: John Boardman

Nakladatelství: Thames and Hudson, London
Rok vydání:
1995


Kniha Tato třetí kniha Johna Boardmana, uzavírající řadu publikací o řeckém sochařství, se věnuje pozdně klasickému období a sochařství v řeckým "koloniích" převážně ve Velkém Řecku. Období, které zahrnuje začíná 4.stol.BC a pokračuje až do období Alexandra Velikého. Čtenář si díky velkému počtu fotografií (377) může opět udělat představu o vývoji řeckého sochařství v období politické nestability a roztříštěnosti. Kniha je rozdělena do 4 částí. První z nich se zabývá opět stylem a technikou, architektonickou skulpturou, portréty, bronzovými sochami, funerálním sochařstvím, pohřebními monumenty (Mausoleum v Halikarnassu) a sarkofágy. Čtenář se dočte také o dílech Praxitela, Lysippa, Leochara a dalších významných sochařů 4.stol.BC. Druhá část je věnována oblasti Velkého Řecka a to přes období archaické až po pozdně klasické. Třetí část je o řeckém sochařství jihu a východu z hlediska geografie Řecka (Anatolie, Levanta, severní Afrika) a čtvrtá část je zvláště specifická. Věnuje se jednotlivým antickým sbírkám a sběratelství. Obrázky jsou doplněny opět srozumitelným a čtivým textem.