Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

Skepticismus

09.12.2004 - Lenka Svobodová

Název pochází od řeckého skeptomái = rozhlížet se, pochybovat. Objevuje se v době, kdy je již završeno několik proudů antické filozofie a nastává "zmatek” spojený s únavou,...

Čtenost článku: 11946


Stoicismus

09.12.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

Římská filozofická škola, která se vyvíjí v období helénismu a v prvních stoletích našeho letopočtu. Je nazvána podle místa, kde provozovala své vyučování - stoa poikilé = pestré...

Čtenost článku: 37439


Sofisté

09.12.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

Anaxagorovi žáci. Působí v době tzv. antropologického obratu - v době, kdy se pozornost od přírody obrací ke člověku. V této době měl člověk povinnost účastnit se společenského života....

Čtenost článku: 28598


Zénón z Eleje

09.12.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

foto

Parmenidova nauka, popírající jakoukoli změnu, vyhlíží velmi zranitelně a o útoky na ni skutečně nebylo nouze. Roli obránce nauky svého učitele si vzal jako životní úkol Zénón z Eleje, o...

Čtenost článku: 13813


Xenofanés

09.12.2004 - Lenka Svobodová, Jiří Chlubný

foto

Na západním pobřeží Itálie, jižně od dnešního Salerna, leželo město Elea. Zde, tedy v italské kolonizační oblasti Řeků, vznikla v stejné době jako pythagorejská i další filosofická škola,...

Čtenost článku: 8193


Tháles

09.12.2004 - Lenka Svobodová, Jiří Chlubný

foto

Řecký filosof Thalés se narodil v maloasijském městě Milétos asi v roce 640 před n.l. a stal se prvním z přírodních filosofů pocházejících z tohoto města. Milétos patřil mezi dvanáct...

Čtenost článku: 15684


Sokrates

09.12.2004 - Pavel Kadeřávek, Jiří Chlubný

foto

Řecký filosof Sokrates je prvním z trojice nejslavnějších řeckých filosofů, důležitý jak pro svoji filosofii, tak i množství a kvalitu žáků, které vychoval. Je rovněž vzorem helénských...

Čtenost článku: 86929


Pythágorás

22.11.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

foto

Řecký filosof Pythágorás se narodil mezi lety 580 a 570 před n.l. na Samu. Zprávy o jeho životě jsou poměrně hodně nespolehlivé. Nevíme jistě, kdo byl jeho učitelem, kam cestoval (prý do...

Čtenost článku: 30814


Plótínos

22.11.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

foto

Plótínos (205 - 270) je nejvýznamnějším představitelem novoplatonismu. Byl žákem Ammónia Sakky. Narodil se patrně v hornoegyptské Lykopoli, jedenáct let studoval v Alexandrii, pak se...

Čtenost článku: 16525


Platón

22.11.2004 - Jiří Chlubný

foto

Platónův život Platón, vlastním jménem Aristoklés, se narodil roku 427 př.n.l. do jedné z význačných a bohatých rodin v Athénách. Jeho otec Aristón odvozoval svůj původ od krále Kodra a...

Čtenost článku: 149750

další stránka>>