Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řím

Svatý Jeroným

18.11.2005 - Jiří Chlubný

foto

Celým jménem Sophronius Eusebius Hieronymus se narodil v roce 347 ve Stridonu, na hranicích Itálie a Dalmácie. Toto místo není zatím přesně lokalizováno, má se však za to, že leželo na...

Čtenost článku: 8101, Komentáře: 0


Seneca

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Na rozlišení od svého otce, slavného rétora, bývá nazýván filosof. Narodil se asi v roce 4 před n. l. v Cordubě (dnešní Cordóba) v Hispánii, avšak již brzy se dostal do Říma, kde se pod...

Čtenost článku: 30451


Filón Alexandrijský

28.12.2004 - Jiří Chlubný a Lenka Svobodová

Je označován za hlavního představitele synkretické židovské filozofie (synkreze = slučování, sjednocování, smíšení původně nesourodých prvků různých myšlenkových soustav). Žil asi v letech...

Čtenost článku: 7340


Svatý Augustin

28.12.2004 - Mirek Bajgar

foto

Sv. Augustin (Aurelius Augustinus, 354-430) patří k nejvýznamnějším světovým církevním postavám. Právem bývá považován za jednoho z "církevních otců", zakladatelů moderní podoby...

Čtenost článku: 35536