Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

Hérodotos

18.03.2006 - Miroslav Duračinský a Jiří Chlubný

foto

"Otec dejepisu" sa narodil niekedy v osemdesiatych rokoch 5. storočia pnl. v Halikarnasse v Malej Ázii (snad roku 480 před n.l.). Hérodotos mal aristokratický pôvod. Jeho rod stál...

Čtenost článku: 21999, Komentáře: 4


Xenofón

28.12.2004 - Jiří Chlubný

foto

Xenofón (asi 430 - asi 353 před n.l.) se narodil v bohaté rodině v Athénách. O jeho mládí nevíme prakticky nic, ale je jisté, že ho velmi ovlivnilo učení Sokrata, kterému pak zůstal věrný...

Čtenost článku: 14471


Thúkydidés

28.12.2004 - Jiří Chlubný

foto

Řecký historik Thúkydidés se narodil okolo roku 460 před n.l., tedy v době rozkvětu Athén. Jeho předkové pocházeli z Thrákie a i sám Thúkydidés vlastnil významné sídlo nedaleko zlatonosného...

Čtenost článku: 13773


Strabón

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Řecký geograf, historik a stoický filosof Strabón se narodil v letech 64 - 63 před n.l. v pontském městě Amaseia. Patřil k rodu, který již po dvě generace poskytoval dobré služby místním...

Čtenost článku: 7431


Sapfó

28.12.2004 - Jiří Chlubný

foto

Jedna z mála známých básnířek starověku a jedna z nejvýznamnějších představitelek řecké lyriky vůbec Sapfó (nebo v aiolském dialektu Psapfó) se narodila někdy mezi roky 630 a 612 před n.l....

Čtenost článku: 19360


Plútarchos

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Řecký spisovatel Plútarchos se narodil v boiótské Chairóneii krátce po roce 50 n.l., zemřel okolo roku 120. V mládí hodně cestoval, studoval v Athénách, Alexandrii, Korinthu, navštívil...

Čtenost článku: 10954


Polybios

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Největší helénistický historik Polybios se narodil snad někdy kolem roku 198 před n.l. v Megalopoli v Arkádii. Jako syn významného státníka Lykorty získal pečlivé vzdělání, které ho mělo...

Čtenost článku: 7652


Pindaros

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Pindaros, syn Daifantův, se narodil roku 522 nebo 518 před n.l. v Kynoskefalích nedaleko od Théb. Pocházel z velmi významného rodu a výuku získal mimo jiné od dvou předních řeckých...

Čtenost článku: 8003


Hésiodos

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Řecký básník Hésiodos žil někdy v průběhu 8.a 7.století před n.l. Tohoto básníka řadíme k předním, ale i nejstarším představitelům řeckého didaktického eposu. Jeho díla stylisticky snad...

Čtenost článku: 10968


Cassius Dio

28.12.2004 - Jiří Chlubný

Řecký dějepisec Cassius Cocceianus Dio se narodil asi roku 155 n.l. jako syn senátora Cassia Aproniana v Níkaii v provincii Bithýnie. Vzdělal se v Athénách, odkud pak roku 180 odešel do...

Čtenost článku: 6355