Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řím

Vitruvius

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Marcus Vitruvius Pollio byl římský stavitel a inženýr žijící v průběhu prvního století před n.l. za vlády Caesara a Augusta. O jeho mládí nebo osobním životě nevíme téměř nic. Vstoupil do...

Čtenost článku: 8239


Vergilius

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Slavný epický a didaktický básník Publius Vergilius Maro se narodil 15.10.70 před n.l. v zámožné venkovské rodině v Andes u Mantovy. Vzdělání získal studiemi v Cremoně a Miláně,...

Čtenost článku: 17765


Varro

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Římský polyhistor Marcus Terentius Varro byl zván Raetinus podle svého rodiště v Reate v Sabinských horách. Narodil se s největší pravděpodobností v roce 116 před n.l. Varro je sice znám...

Čtenost článku: 5214


Tacitus

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Tacitus je asi právem považován za největšího historika římské říše. Zprávy o jeho životě jsou značně neúplné a dokonce i o jeho jménu máme pochybnosti. Konkrétně si nejsme jisti, které...

Čtenost článku: 11786


Suetonius

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Gaius Suetonius Tranquillus patří k nejznámějším antickým životopiscům, který velmi významně ovlivnil vývoj literatury v Evropě. Přestože je často kritizován, stal se jedním s pilířů...

Čtenost článku: 6660


Quintilianus

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Římský rétor Marcus Fabius Quintilianus se narodil okolo roku 35 n.l. v Calaguře v Hispánii. Odtud brzy odešel do Říma, aby se podrobil důkladnému vzdělání v oblasti řečnictví. Někdy okolo...

Čtenost článku: 7927


Plinius Mladší

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Gaius Plinius Caecilius Secundus, známější jako Plinius Mladší se narodil roku 61 nebo 62 n.l. Byl synovcem Plinia Staršího a stejně jako on pocházel ze severoitalského Novum Covum. Svým...

Čtenost článku: 6896


Plinius Starší

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Gaius Plinius Secundus obecně známý jako Plinius Starší (byl to strýc Plinia Mladšího) se narodil v jezdecké rodině roku 23 n.l. v sídle Novum Covum v Itálii. Získal vynikající vzdělání v...

Čtenost článku: 12090


Plautus

02.01.2005 - Jiří Chlubný

Titus Maccius Plautus je dodnes považován za nejlepšího autora komedií v Římě. Narodil se okolo roku 250 před n.l. v nezámožné rodině v městě Sarsina v Umbrii. Již v mládí odešel do Říma,...

Čtenost článku: 14364


Petronius

02.01.2005 - Jiří Chlubný

O životě římského satirika Petronia (plným jménem Gaius Petronius Arbiter) toho příliš nevíme. Rok jeho narození je krajně nejistý a nemá cenu spekulovat o něm. Petroniovo mládí rovněž...

Čtenost článku: 10542

další stránka>>