Přesun stránek

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řecko

Práxitelés

09.01.2005 - Pavel Kadeřávek

Jak víme, sochařství bylo v Řecku chápáno jako řemeslo a podobně se také toto umění přenášelo z otce na syna. Nejvýmluvnějším příkladem je rodina, jejíž tradici započal Práxitelés Starší,...

Čtenost článku: 12203


Myrón

09.01.2005 - Pavel Kadeřávek

Tento sochař byl činný kolem poloviny 5. stol. př.n.l. Pocházel z Eleuther (ty leží v Attice), ale pracoval především v Athénách, z čehož snad můžeme usuzovat, že měl athénské občanství. Ve...

Čtenost článku: 20357


Feidiás

09.01.2005 - Pavel Kadeřávek

Narodil se začátkem 5. stol. př.n.l. v Athénách a vyučil se snad v Argu. Před rokem 460 př.n.l. vytvořil bronzové sousoší - památník Marathónské bitvy - od Athén darované jako dík božstvu...

Čtenost článku: 11691