Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Řím

Theodor Mommsen

09.04.2007 - Alexandr Kolouch

foto

Christian Matthias Theodor Mommsen se narodil 30. listopadu roku 1817 ve městě Gardingu v jihovýchodním Šlesvicku. Byl prvorozeným synem kazatele Jense Mommsena a Sophie Mommsenové,...

Čtenost článku: 7280, Komentáře: 4


Camillus

17.01.2005 - Jiří Chlubný

Římský státník Marcus Furius Camillus je znám jako jedna z nejskvělejších osobností raně republikánské éry. Svým významem asi předčil i takové obry této éry, jako byli Brutus Starší nebo...

Čtenost článku: 7107


Galla Placidia

09.01.2005 - Radek Tůma

Když v roce 376 Visigóti překročili s Valentovým svolením Dunaj, nacházel se Theodosius, budoucí císař, v Hispánii a pečoval tam o své statky. V tomto roce se oženil s Aelií Flacillou,...

Čtenost článku: 6676


Iusta Grata Honoria

09.01.2005 - Radek Tůma

Byla většinou krátce zvaná Honoria, narodila se buď koncem roku 417 nebo začátkem roku 418 jako dcera Flavia Constantia a Gally Placidie. Byla starší sestrou Valentiniana III., který...

Čtenost článku: 4182


Aelia Eudocia

09.01.2005 - Radek Tůma

Její pravé jméno je Athenais. Byla to měšťanka z Athén, jejím otcem byl filozof a rétor Leontius. V rodičovském domě se jí dostalo vynikajícího vzdělání. Její otec byl v letech 415 - 20...

Čtenost článku: 4220


Aelia Eudoxia

09.01.2005 - Radek Tůma

Datum jejího narození není známo. Byla dcerou západořímského vojevůdce Bauta, franckého původu, který tento úřad zastával v letech 380 - 385. Jejím bratrem byl Arbogast, v letech 388 - 394...

Čtenost článku: 3826


Aelia Pulcheria

09.01.2005 - Radek Tůma

Slavná císařská dcera a sestra se narodila 19. ledna 399 a byla o dva roky starší než její bratr Theodosius, pozdější císař Theodosius II. Když zemřela její matka, Aelia Eudoxia, bylo jí...

Čtenost článku: 3750


Od první augusty k císařovnám 5. století, sociální postavení žen ve starověku

09.01.2005 - Radek Tůma

Na počátku římských dějin stojí Livia Drusilla (59 př. n. l. - 29. n. l.), třetí manželka císaře Augusta. Augustus se s ní oženil roku 38 př. n. l., ale teprve ve své závěti ji adoptoval, a...

Čtenost článku: 8508