Přesun stránek!!!!

Stránky byly přesunuty na novou adresu a zde jsou také publikovány nové články: http://www.antickysvet.cz
 

 

 

 


Antika na Facebooku

Antika funguje také na Facebooku. Vedle upozornění na nové články zde naleznete novinky a zajímavosti o antické době, dnešní odkazy na staré Řecko a Řím i další věci, které se na web nehodí nebo nevejdou. Stránky naleznete zde.

 

 

 

> Pomíjí tvářnost světa

Pomíjí tvářnost světa

foto

Autor: Hanna Malewska
Nakladatelství: Vyšehrad (na Slovensku Tatran)
Rok vydání: 1981 (1983)


Výborná kniha od polské autorky o osudech Gótů v Itálii. Skrze příběh Vizanda (gótského válečníka), jeho ženy Romuly (římské šlechtičny) a Cassiodora (magister oficeorum) vykresluje poměry v Itálii po pádu západořímské říše. Zabývá se především obdobím po smrti Theodoricha Velikého. Popisuje úpadek gótského panství a léta válek až po dobytí Itálie Narsem.Kniha je zajímavá z hlediska popisovaného období - tato přelomová doba není v literatuře o antickém Římě příliš častá.