Anketa

Jakou tematiku na Antice preferujete?

Politické dějiny

27%

Sociální dějiny

8%

Vojenské dějiny

27%

Životopisy

19%

Ani jedna z odpovědí

19%

[celkem hlasů: 26]

Nové články

Bitva na řece Allia a pád Říma (387 před n.l.)

25.01.2015 - Jiri Chlubny

Počátky římské historie neznamenaly boje na vzdálených hranicích, ale často boje o přežití. Jeden takový zažil Řím na počátku čtvrtého století před n.l.. Galové římany dokázali porazit před branami města na řece Allia a krátce obsadili také samotný Řím. Příběh o obsazení města je plný legend (kapitolské husy, zvolání Vae victis,...), ale má také jistý historický základ a reálné dopady.

Čtenost článku: 65, Komentáře: 0


Bitva u Beneventa 275 před n.l.

18.01.2015 - Jiri Chlubny

Řecko - římská konfrontace v jižní Itálii byla sice časově krátká, ale z hlediska vojenské historie jde o přínosnou kapitolu, konečně šlo o první setkání klasické makedonské falangy a elitní jízdy s legiemi. Vrcholem takzvaných Pyrrhových válek byl střet u Beneventa na půli cesty mezi Neapolí a Římem.

Čtenost článku: 156, Komentáře: 0


Sicilia

13.01.2015 - Jiri Chlubny

Dějiny nejstarší římské provincie Sicilia, která sehrála významnou úlohu především v republikánské době v epoše střetů s řeckou a zvláště kartaginskou civilizací. Díky svému rurálnímu charakteru se ale také stala dějištěm velkých otrockých revolt a posledním útočištěm republikánů v době vzniku císařství.

Čtenost článku: 159, Komentáře: 0


Válka s Cimbry a Teutony

08.01.2015 - Jiri Chlubny

Římská republika mnohokrát v bitvách podlehla, aby následně v kampani slavně zvítězila. Nikdy ale, s výjimkou druhé punské války, nemusela o vítězství v kampani bojovat tak dlouho a tuze. Řím v bojích s Cimbry a Teutony zažil největší porážku své historie i dvě z největších vítězství a svým triumfem v kampani změnil nakonec tvář sama sebe.

Čtenost článku: 168, Komentáře: 0


Pýtheás z Massalie

04.12.2014 - Jiri Chlubny

Řecko nezná většího mořeplavce než Pýthea. Řecko a následně Řím ale Pýthea odvrhli jako lháře a falzifikátora, který si popis své cesty vybájil. Teprve mnoho let po jeho smrti se ukázalo, že v mnoha věcech měl pravdu, ale to už jeho dílo bylo ztraceno.

Čtenost článku: 382, Komentáře: 0


Výbuch Vesuvu a zkáza Pompejí (79 n.l.)

01.05.2014 - Jiří Chlubný

Zkáza Pompejí zajímá lidstvo už dva tisíce let, dnes se na zbytky města můžeme kdykoliv podívat. Samotná zkáza letoviska u moře proběhla bleskově a nevyhnutelně, což je memento pro možnost budoucího výbuchu sopky, na jehož úpatí dnes pro změnu leží třímilionová Neapol. Vraťme se zpět do roku 79 a rekonstruujme si poslední okamžiky Pompejí.

Čtenost článku: 3792, Komentáře: 0


Herakleios

21.04.2014 - Jiri Chlubny

Říši bezmála celou ztratil, Konstantinopolis byla obležena z východu i západu, po osmnácti letech válčení ji znovu obnovil a pak ji opět třetinu ztratil. Jak vidno, život císaře Herakleia nebyla žádná telenovela, ale pořádně akční film. Herakleios je velkou postavou jak zrozenou pro antické tragédie. Seznamte se i vy s jeho osudem.

Čtenost článku: 1199, Komentáře: 1


Constantinopolis

02.03.2014 - Jiri Chlubny

Constantinopolis plnila roli hlavního města od roku 330 a plní jej bez přerušení dodnes. Dnešní rušná metropole Turecka byla největším městem Evropy po více než 1500 let a disponuje barvitou historií a kulturním dědictvím, které se vám pokusíme přiblížit.

Čtenost článku: 1420, Komentáře: 4


Vindobona

17.02.2014 - Jiri Chlubny

Vindobona neboli dnešní Vídeň bývala významným sídlem na severním limitu impéria. V článku se dozvíme o historii antického sídla, které je jedním z nebližších příkladů toho, jak Římané stavěli města na místech, která i po dvou miléniích existence hrají signifikantní úlohu v dějinách.

Čtenost článku: 1719, Komentáře: 0


Dareios I.

07.02.2014 - Jiri Chlubny

Perský král králů Dareios představoval v druhé polovině své 36 let dlouhé vlády jedno z největších nebezpečí, kterým muselo Řecko zvenčí kdy čelit. Ani on, ačkoliv vládl obrovské říši s nespočitatelnými zdroji, však nedokázal spojit Řecko a Asii v jednu říši. Jeho naděje skončily v legendární bitvě u Marathónu poblíž Athén a spojení Řecka a Asie do jedné říše muselo dalších 150 let počkat.

Čtenost článku: 1361, Komentáře: 0