Anketa

Kde si myslíte, že se nachází Pýtheova Thúlé?

Dnešní Island

32%

Dnešní Norsko

59%

Jinde

9%

[celkem hlasů: 22]

Nové články

Pýtheás z Massalie

04.12.2014 - Jiri Chlubny

Řecko nezná většího mořeplavce než Pýthea. Řecko a následně Řím ale Pýthea odvrhli jako lháře a falzifikátora, který si popis své cesty vybájil. Teprve mnoho let po jeho smrti se ukázalo, že v mnoha věcech měl pravdu, ale to už jeho dílo bylo ztraceno.

Čtenost článku: 150, Komentáře: 0


Výbuch Vesuvu a zkáza Pompejí (79 n.l.)

01.05.2014 - Jiří Chlubný

Zkáza Pompejí zajímá lidstvo už dva tisíce let, dnes se na zbytky města můžeme kdykoliv podívat. Samotná zkáza letoviska u moře proběhla bleskově a nevyhnutelně, což je memento pro možnost budoucího výbuchu sopky, na jehož úpatí dnes pro změnu leží třímilionová Neapol. Vraťme se zpět do roku 79 a rekonstruujme si poslední okamžiky Pompejí.

Čtenost článku: 3310, Komentáře: 0


Herakleios

21.04.2014 - Jiri Chlubny

Říši bezmála celou ztratil, Konstantinopolis byla obležena z východu i západu, po osmnácti letech válčení ji znovu obnovil a pak ji opět třetinu ztratil. Jak vidno, život císaře Herakleia nebyla žádná telenovela, ale pořádně akční film. Herakleios je velkou postavou jak zrozenou pro antické tragédie. Seznamte se i vy s jeho osudem.

Čtenost článku: 1064, Komentáře: 1


Constantinopolis

02.03.2014 - Jiri Chlubny

Constantinopolis plnila roli hlavního města od roku 330 a plní jej bez přerušení dodnes. Dnešní rušná metropole Turecka byla největším městem Evropy po více než 1500 let a disponuje barvitou historií a kulturním dědictvím, které se vám pokusíme přiblížit.

Čtenost článku: 1268, Komentáře: 2


Vindobona

17.02.2014 - Jiri Chlubny

Vindobona neboli dnešní Vídeň bývala významným sídlem na severním limitu impéria. V článku se dozvíme o historii antického sídla, které je jedním z nebližších příkladů toho, jak Římané stavěli města na místech, která i po dvou miléniích existence hrají signifikantní úlohu v dějinách.

Čtenost článku: 1550, Komentáře: 0


Dareios I.

07.02.2014 - Jiri Chlubny

Perský král králů Dareios představoval v druhé polovině své 36 let dlouhé vlády jedno z největších nebezpečí, kterým muselo Řecko zvenčí kdy čelit. Ani on, ačkoliv vládl obrovské říši s nespočitatelnými zdroji, však nedokázal spojit Řecko a Asii v jednu říši. Jeho naděje skončily v legendární bitvě u Marathónu poblíž Athén a spojení Řecka a Asie do jedné říše muselo dalších 150 let počkat.

Čtenost článku: 1240, Komentáře: 0


Hagia Sophia

29.01.2014 - Jiri Chlubny

Hagia Sophia, centrální chrám Byzance, stavba stojící téměř 1500 let. Více než milénium největší stavba křesťanství. Má pravdu spisovatel Dan Brown ve své novince Inferno, když tvrdí, že jde o mimořádně sofistikované dílo? Nebo jde o budovu, která se fušovala na koleně a jen náhodou nespadla stavitelům na hlavu? Od všeho něco, jde ale nepochybně o budovu neobyčejně velkolepou a krásnou.

Čtenost článku: 1316, Komentáře: 0


Aurelianus

15.01.2014 - Jiri Chlubny

Aurelianus je nejvýraznějším, avšak širokou veřejností téměř neznámým císařem mezi Septimiem Severem a Diocletianem. Přes svoji krátkou vládu dokázal velké skutky a krize třetího století nestála římskou říši život z nemalé části díky němu.

Čtenost článku: 1109, Komentáře: 0


Claudius II. Gothicus

04.01.2014 - Jiri Chlubny

Císař Claudius Gothicus se přes svoji velmi krátkou vládu zapsal významně do dějin římského impéria. Jako zakladatel dějinné epochy vojenských ilyrských císařů se o to zasloužil jak svými skutky na bitevním poli, tak tím, že si ho historici pozdější doby oblíbili.

Čtenost článku: 1479, Komentáře: 0


Gallienus

28.12.2013 - Jiri Chlubny

Popis vlády císaře Galliena, který po patnáct let odolával největším hrozbám, kterým do té doby císařství čelilo. Za jeho vlády se sice Řím fakticky rozdělil na tři státy, ale právě Gallienovy reformy stály na počátku znovuzrození říše a diokleciánského zřízení.

Čtenost článku: 964, Komentáře: 0