Nové články

První Seleukovci (321 - 223 před n.l.)

26.02.2015 - Jiri Chlubny

Seleukovská říše při dělení Alexandrova impéria zabrala východ zděděný po perské říši. Šlo o poněkud nesourodý konglomerát území, který ke své správě potřeboval zkušeného panovníka. Tím rozhodně byl zakladatel dynastie Seleukos, jehož následovníci pak dlouhá léta bránili jeho územní zisky - a marně. Říše o rozloze tři miliony kilometrů čtverečních se začala rozpadat jen 40 let po smrti zakladatele.

Čtenost článku: 5726, Komentáře: 0


Svatý Valentýn

14.02.2015 - Jiri Chlubny

Svátek svatého Valentýna zná již většina domorodců a řada jich zažila tento den také nějakou romantickou eskapádu. Kdo to však byl svatý Valentýn? Byl to člověk, o kterém historicky nevíme zhola nic. Přesto se však pokusme podívat se jak na život svatého, tak na příběh o tom, jak se stal patronem zamilovaných.

Čtenost článku: 4917, Komentáře: 0


Raphia 217 před n.l.

01.02.2015 - Jiri Chlubny

Největší střet od bitvy u Ipsu roku 301 před n.l., první a asi jediný střet afrických a indických slonů, velká bitva, která ovšem ve finále nevyřešila nic a jen odložila řešení o dvě desetiletí dále. To je ve zkratce finále čtvrté syrské války a biva u Raphie.

Čtenost článku: 5016, Komentáře: 1


Bitva na řece Allia a pád Říma (387 před n.l.)

25.01.2015 - Jiri Chlubny

Počátky římské historie neznamenaly boje na vzdálených hranicích, ale často boje o přežití. Jeden takový zažil Řím na počátku čtvrtého století před n.l.. Galové římany dokázali porazit před branami města na řece Allia a krátce obsadili také samotný Řím. Příběh o obsazení města je plný legend (kapitolské husy, zvolání Vae victis,...), ale má také jistý historický základ a reálné dopady.

Čtenost článku: 8161, Komentáře: 2


Bitva u Beneventa 275 před n.l.

18.01.2015 - Jiri Chlubny

Řecko - římská konfrontace v jižní Itálii byla sice časově krátká, ale z hlediska vojenské historie jde o přínosnou kapitolu, konečně šlo o první setkání klasické makedonské falangy a elitní jízdy s legiemi. Vrcholem takzvaných Pyrrhových válek byl střet u Beneventa na půli cesty mezi Neapolí a Římem.

Čtenost článku: 4833, Komentáře: 0


Sicilia

13.01.2015 - Jiri Chlubny

Dějiny nejstarší římské provincie Sicilia, která sehrála významnou úlohu především v republikánské době v epoše střetů s řeckou a zvláště kartaginskou civilizací. Díky svému rurálnímu charakteru se ale také stala dějištěm velkých otrockých revolt a posledním útočištěm republikánů v době vzniku císařství.

Čtenost článku: 5320, Komentáře: 0


Válka s Cimbry a Teutony

08.01.2015 - Jiri Chlubny

Římská republika mnohokrát v bitvách podlehla, aby následně v kampani slavně zvítězila. Nikdy ale, s výjimkou druhé punské války, nemusela o vítězství v kampani bojovat tak dlouho a tuze. Řím v bojích s Cimbry a Teutony zažil největší porážku své historie i dvě z největších vítězství a svým triumfem v kampani změnil nakonec tvář sama sebe.

Čtenost článku: 5771, Komentáře: 0


Pýtheás z Massalie

04.12.2014 - Jiri Chlubny

Řecko nezná většího mořeplavce než Pýthea. Řecko a následně Řím ale Pýthea odvrhli jako lháře a falzifikátora, který si popis své cesty vybájil. Teprve mnoho let po jeho smrti se ukázalo, že v mnoha věcech měl pravdu, ale to už jeho dílo bylo ztraceno.

Čtenost článku: 5530, Komentáře: 0


Výbuch Vesuvu a zkáza Pompejí (79 n.l.)

01.05.2014 - Jiří Chlubný

Zkáza Pompejí zajímá lidstvo už dva tisíce let, dnes se na zbytky města můžeme kdykoliv podívat. Samotná zkáza letoviska u moře proběhla bleskově a nevyhnutelně, což je memento pro možnost budoucího výbuchu sopky, na jehož úpatí dnes pro změnu leží třímilionová Neapol. Vraťme se zpět do roku 79 a rekonstruujme si poslední okamžiky Pompejí.

Čtenost článku: 37513, Komentáře: 3